Barnas trygghet

-Mitt ansvar

Vi jobber for trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge ved å styrke voksne som møter dem i hverdagen. Rusfri Oppvekst samarbeider med skoler, barnehager og høgskoler om forebygging mot rus. Vi arbeider for at det skal være normalt og attraktivt å velge rusfrie alternativer.

Ønsker du å støtte arbeidet vårt?

Ring 911  71  515 for å ta en prat eller ta Kontakt med oss

Visste du at ...

Den samlede samfunnskostnaden ved vårt alkohalkonsum er mellom 80 til 100 milliarder kroner hvert år?

Frivillig engasjement er den vikigste ressursen i det rusforebyggende arbeidet?

FHI anslår at det er 90 000 barn og unge under 18 år i Norge som er pårørende til en forelder som bruker rusmidler?

Sjekk ut våre medlemsblad

Dette gjør vi:

  • Samarbeider med skoler, barnehager og høgskoler om forebygging
  • Arbeider for at det skal være både normalt og attraktivt å velge rusfrie alternativer
  • Tilbyr musikkterapeutisk arbeid i skolen gjennom prosjektet JamLab
  • Arrangerer dagskonferanser/kurs i forbygging av psykosoiale problemer med hovedvekt på rusområdet
  • Samarbeider med organisasjoner på rusfeltet og offentlige organer
  • Arrangerer familieleirer

Om Målet:

Vårt mål er at de voksne skal være bevisste i forhold til deres rolle i det forebyggende arbeidet, og fanger barn med utfordringer i hverdagen på et tidlig tidspunkt. For å nå våre mål jobber vi gjennom studietilbud som en del av etterutdanning, foredrag, konferanser/kurs og prosjekter.

Bli en Medlem i dag.

Rusfri Oppvekst jobber for bedre oppvekstsvilkår for barn og unge. Dette gjør vi gjennom å arbeide med voksne som jobber med barn og unge. Vi mener at trygge, bevisste og empatiske voksne evner å bygge gode relasjoner, noe som bidrar til bedre psykososialt miljø for barn og unge i barnehager og skoler.

Skaper endring siden 1907 & bygger gode relasjoner

Medlemer

Lokallag

Ansatte