Barnas trygghet

-Mitt ansvar

Vi jobber for trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge ved å styrke voksne som møter dem i hverdagen.
Rusfri Oppvekst samarbeider med bl.a. skoler, barnehager og høgskoler om forebygging mot rus. Vi arbeider for at det skal være normalt og attraktivt å velge rusfrie alternativer.

Ønsker du å støtte arbeidet vårt?

Ring 911  71  515 for å ta en prat eller ta Kontakt med oss

Visste du at ...

Den samlede samfunnskostnaden ved vårt alkohalkonsum er mellom 80 til 100 milliarder kroner hvert år?

Frivillig engasjement er den vikigste ressursen i det rusforebyggende arbeidet?

Folkehelseinstituttet (FHI) anslår at det er 90 000 barn og unge under 18 år, her i landet, som er pårørende til en forelder som bruker rusmidler på en måte som belaster daglig fungering og funksjoner. Det tilsvarer 2-3 elever i alle skoleklasser?

Sjekk ut våre medlemsblad

Dette gjør vi:

  • Samarbeider med skoler, barnehager, høgskoler o.a. om forebygging
  • Arbeider for at det skal være normalt og attraktivt å velge rusfrie alternativer
  • Arrangerer dagskonferanser/kurs i forebygging av psykososiale problemer med hovedvekt på rus
  • Arrangerer vintertreff, landsmøte og strategikonferanse
  • Driver lokallag og gir ut medlemsblad     
  • Samarbeider med organisasjoner på rusfeltet og offentlige organer
  • Påvirker ruspolitikk gjennom bl.a. høringer

Om Målet:

Vårt mål er at voksne som jobber med barn og unge skal være bevisste i forhold til deres rolle i det forebyggende arbeidet og skal fange opp barn med utfordringer i hverdagen på et tidlig tidspunkt. For å nå våre mål jobber vi med prosjekter og holder foredrag, konferanser og kurs.

Bli en Medlem i dag.

Rusfri Oppvekst jobber for bedre oppvekstvilkår for barn og unge ved å styrke voksne som møter dem i hverdagen.
Vi mener at trygge, bevisste og empatiske voksne evner å bygge gode relasjoner, noe som bidrar til bedre psykososialt miljø for barn og unge i barnehager og skoler.

Skaper endring siden 1907 

og bygger gode relasjoner

Medlemer

Lokallag

Ansatte