Hvem vi er

Rusfri Oppvekst er en frivillig medlemsorgansiasjon som jobber for gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge. Dette arbeidet gjør vi gjennom kurs, konferanser, studier og prosjekter rettet opp mot yrkesgrupper som jobber med unge mennesker.

 

Vårt mål er at de voksne skal være bevisste i forhold til deres rolle i det forebyggende arbeidet, og fanger barn med utfordringer i hverdagen på et tidlig tidspunkt. For å nå våre mål jobber vi gjennom studietilbud som en del av etterutdanning, foredrag, konferanser/kurs og prosjekter.

Rusfri Oppvekst har røtter tilbake til organisasjonen Norsk Læreravholdslag, NLA, som ble stiftet i 1907 for blant annet å fremme opplysning i skolene om de skadelige virkninger av rusmidler.

Norsk Læraravhaldslag skiftet i 2008 navn til Landslaget for rusfri oppvekst. Fra 2014 heter organisasjonen Rusfri Oppvekst.

Rusfri Oppvekst jobber for bedre oppvekstsvilkår for barn og unge. Dette gjør vi gjennom å arbeide med voksne som jobber med barn og unge. Vi mener at trygge, bevisste og empatiske voksne evner å bygge gode relasjoner, noe som bidrar til bedre psykososialt miljø for barn og unge i barnehager og skoler.

Rusfri Oppvekst er en frivillig medlemsorganisasjon. Ifølge kjerneverdiene til organisasjonen avstår våre medlemmer fra bruk av rusmidler. Støttemedlemmer har ikke avholdskrav.

Trygg oppvekst
for barn og unge

Medlemmer

Lokallag

Ansatt

Administrasjonen

Marit Barene

Marit Barene

Daglig Leder

Marit begynte som daglig leder i november 2021. Marit er utdannet pedagog ved Bergen Lærerhøyskole, og har videreutdannning i  bl.a. rusproblematikk fra sosialhøgskolen, IKT og flere språkstudier. Hun har undervist i flere skoleslag i tillegg til å ha vært prosjektleder i foreldreprosjektet Sterk&Klar og Idrett uten alkohol. De siste åtte årene før Rusfri Oppvekst har Marit vært generalsekretær i organisasjonen DNT – Edru Livsstil.  Marit mener alle som jobber med barn og unge har et viktig ansvar.

Landsstyret

Marit Murås Fosså

Marit Murås Fosså

Leder

Sted: Levanger

Ole Arild Bovolden

Ole Arild Bovolden

Styremedlem

Sted: Nybergsund

Arne Bygstad

Arne Bygstad

Styremedlem

Sted: Strusshamn

Svein Erik Haugen

Svein Erik Haugen

Styremedlem

Sted: Avaldsnes

Siv Fossmark

Siv Fossmark

Varamedlem

Sted: Osterøy

Kolbein Kolnes

Kolbein Kolnes

Styremedlem

Sted: Trengereid

Basi Pashaei

Basi Pashaei

Varamedlem

Sted: Knarvik