Velkommen til landsmøte
21.–23. juni 2024
på Follo Folkehøgskule i Vestby

 

Representasjon fra lokallagene
Hvert lokallag får dekket opphold og reise etter rimeligste reisemåte for to representanter.
Lokallagene kan melde på flere representanter, men må avvente tilbakemelding på ev. tildeling av ekstra gratisplasser til etter påmeldingsfristen som er utsatt til 20. mai.

Reisestøtte representanter
Rusfri Oppvekst dekker reise etter rimeligste reisemåte for lagenes representanter, en representant fra valgkomite og en fra kontrollkomite, samt landsstyret. Dekning av km-pris for ev. kjøring i privatbil settes til kr 3,50/km for sjåfør og ingen ekstra tilskudd for medpassasjerer. Bompenger/ferger dekkes mot kvittering.

Tider
Landsmøte åpnes med konstituering lørdag kl.09:00 og avsluttes etter lunsj søndag. Fredag er satt av til kulturdag. 

Kulturprogram fredag

Fredag etter lunsj vil vi by på en fin kulturdag. På programmet står tre stopp.

    1. Opplev vakre Son som er et tettbebygd sted ved Oslofjorden sør i Vestby kommune. Son er særlig kjent for sin gamle bebyggelse fra hollendertiden, med trehus og trange smug som gir et særpreg som man gjerne forbinder med byer langs kysten av Sørlandet.
    2. Tur til ” hagen på Ås”. Her spiser vi medbragt niste fra folkehøgskolen og slår gjerne av en prat med noen vi ikke kjenner så godt.
    3. Siste stopp er Ramme gård og Havlystparken, en eventyrlig hage og et makeløst parkanlegg, med beliggenhet og utsikt mot fjorden i Hvitsten. Vi har bestilt guidet omvisning kl.15:00.
      Vandringen foregår utendørs i ulendt terreng og bratt helling. Godt skotøy er anbefalt. Ikke egnet for rullator, rullestol eller barnevogn.

Les mer om Ramme her.

Egenandel for kulturdagen inkl. medbragt nistepakke er kr 300.

Priser
Pris pr. person for andre medlemmer utover lokallagenes representanter, som ønsker å delta på landsmøtet, er satt til kr 950 for hele landsmøte-helgen inkl. festmiddag, uavhengig om du bor på enerom eller dobbeltrom.

Reise på egen regning.

Ekstra overnatting fra torsdag – fredag får et tillegg på kr 450/person inkl. frokost.

Medlemmer som ønsker å delta barelandsmøtefesten lørdag kveld betaler kr 300.

Påmeldingsfristen er utsatt til 31. mai.

Vi minner om §3. Landsmøte

Forslag til saker på landsmøtet må sendes inn av medlemmer eller lokallag senest to
måneder før landsmøtet.

Forslag til vedtektsendringer må være innsendt to måneder før landsmøtet.

Forslag til kandidater til nytt landsstyre for arbeidsperioden 2024-2026

Forslag kan sendes til valgkomiteen bestående av Jan Arnstein Liknes, Kåre Simenstad og Kari
Kobberød Brustad.
E-post: valgkomite@rusfrioppvekst.no