LANDSSTYREMØTE

LANDSSTYREMØTE

Landsstyret samles til fysisk styremøte i Oslo. Eventuelle saker som lokallag e.a. ønsker at styret skal behandle, meldes til daglig leder på e-post
LANDSSTYREMØTE

LANDSSTYREMØTE

Digitalt styremøte. Eventuelle saker som lokallag e.a. ønsker at styret skal behandle, meldes til daglig leder på e-post i god tid før styremøtet.
LANDSSTYREMØTE

LANDSSTYREMØTE

Landsstyret samles til fysisk styremøte i Bergen. Eventuelle saker som lokallag e.a. ønsker at styret skal behandle, meldes til daglig leder på e-post.
LANDSSTYREMØTE

LANDSSTYREMØTE

Torsdag kveld er landsstyret samlet digitalt til styremøte. Eventuelle saker som lokallag e.a. ønsker at styret skal behandle, meldes til daglig leder.
LANDSSTYREMØTE

LANDSSTYREMØTE

Torsdag kveld er landsstyret samlet digitalt til styremøte. Eventuelle saker som lokallag e.a. ønsker at styret skal behandle, meldes til daglig leder.