Fagseminar på Arendalsuka: Barn som pårørende

Vitensenteret Arendal Kystveien 2, Arendal

Torsdag, 15.august kl. 10:00-12:00 inviterer vi til fagseminaret "Barn som pårørende" under den politiske Arendalsuka.  Mer info kommer.